main-s5.934.385.0.s

Zemna

Projekat ZEMNA predstavlja izgradnju edukativnog odmarališta, namenjenom deci i mladim porodicama. Svrha takvog centra je razvoj pojedinca na svim nivoima, kao i porodice, regiona i planete. Ovaj projekat je kreiran u saradnji sa OMFORTE fondacijom i Divine Energy Park-om i sadrži dugoročna rešenja za izazove svakodnevnice.

prijektia

Moba

Projekat MOBA predstavlja pošumljavanje neiskorišćenih delova Srbije. Svrha je spajanje velikih kompanija koje se nalaze u gradovima i običnih zemljoradnika i seljaka koji poseduju zemlju. Na jedinstven način dolazi do uzajamne saradnje i obostrane koristi. Projekat izvodi OMFORTE fondacija.

prijektia1

Zasadi mladost

Projekat ZASADI MLADOST predstavlja izgradnju staklenika za uzgoj povrća i začinskog bilja u gradskim obdaništima. Svrha je upoznavanje dece na najranijem uzrastu sa osnovama vrtlarstva i povrtarstva kao i zbližavanje sa prirodnim radi očuvanja iste. Na ovom projektu učestvuje nekoliko domaćih i stranih neprofitabilnih organizacija.